VietABank bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc

VietTimes -- Ông Lê Xuân Vũ chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) kể từ ngày 6/9/2016
Ông Lê Xuân Vũ - Quyền Tổng giám đốc VietABank
Ông Lê Xuân Vũ - Quyền Tổng giám đốc VietABank

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa có công văn Công bố thông tin bất thường số 07/CBTT-VAB/16 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc của nhà băng này.

Theo đó, ông Lê Xuân Vũ được HĐQT VietABank quyết định bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc theo Quyết định số 123B/QĐ-HĐQT/16 ngày 25/8/2016. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 6/9/2016.

Trước khi nhận chức Quyền Tổng Giám đốc VietABank, ông Lê Xuân Vũ là Phó Tổng Giám đốc của ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh

Trước đó, ngày 6/5/2016, VietABank chính thức miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với nữ tướng 8x Phương Thanh Nhung – Cháu ruột ông Phương Hữu Việt (Chủ tịch ngân hàng Việt Á)

Trong năm 2016, VietABank đặt mục tiêu 201,4 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế, tăng vốn điều lẹ từ 3500 tỷ đồng lên 4.200 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức dưới 3%.