Việt Nam tăng 5 bậc về chỉ số tiếp cận điện năng

VietTimes -- Thông qua các yếu tố về thời gian, độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch về giá, thủ tục, chi phí, Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố, xếp hạng chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam được xếp thứ 96/190 nước được đánh giá, tăng 5 bậc so với năm 2016.

Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam là 1 trong 10 chỉ số đánh giá về môi trường kinh doanh của Việt Nam.
Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam là 1 trong 10 chỉ số đánh giá về môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh 2017 (Doing Business 2017) của Ngân hàng Thế giới (WB) để cấp điện mới ở Việt Nam, cần tiến hành 5 thủ tục với thời gian thực hiện trong 46 ngày, chi phí bằng 1.261,3% thu nhập bình quân đầu người. Độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch về giá điện đạt 3/8 điểm.

Nếu so sánh với kết quả từng được công bố trong Báo cáo 2016 thì các yếu tố về số thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng và chi phí thực hiện đều được cải thiện rõ rệt. Đáng chú ý là số thủ tục đã giảm từ 6 xuống còn 5 thủ tục, mặc dù chi phí không thay đổi nhưng kết hợp với yếu tố thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam tăng nên điểm số đánh giá về chi phí tốt hơn.

Đặc biệt, yếu tố thời gian tiếp cận điện năng đã có sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ rệt nhất. Số ngày thực hiện đã giảm từ 59 xuống còn 46 (giảm 13 ngày so với trước). Trong đó thời gian thực hiện công việc của các công ty điện lực chỉ còn 11 ngày, giảm 4 ngày.

Theo WB, mức thời gian này đã tiến rất gần đến nhóm ASEAN 4 và tốt hơn các nước Indonesia, Myanmar, Campuchia, Lào, Timor Leste.

Đánh giá của WB cũng chỉ rõ chỉ số tiếp cận điện năng nằm trong nhóm 5/10 chỉ số có thay đổi tốt nhất, giúp đưa chỉ số đánh giá chung về môi trường kinh doanh tại Việt Nam tăng 9 bậc so với năm trước.

Đây thực sự là tín hiệu đáng khích lệ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam theo tinh thần các Nghị quyết 19 của Chính phủ.

Tương quan so sánh kết quả các yếu tố đánh giá chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam với trung bình các nước ở châu Á - Thái Bình Dương và các nước phát triển thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho thấy, thời gian tiếp cận điện năng của Việt Nam ít hơn gần 1/2 lần so với mức bình quân của các nước thuộc 2 nhóm này; số thủ tục tương đương trung bình các nước; độ tin cậy về  cung cấp điện và minh bạch về giá tiệm cận gần mức trung bình của các nước ở khu vực.

Tuy nhiên, EVN vẫn cần phải nỗ lực tập trung hơn nữa để không ngừng cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, qua đó góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

EVN cho biết sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các kênh tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng thông qua hệ thống các phòng giao dịch, website trực tuyến, các trung tâm chăm sóc khách hàng để tiếp nhận, giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi và yêu cầu từ phía khách hàng.

Theo số liệu của nhóm nghiên cứu Doing Business (từ tháng 7/2014 – 7/2015), số ngày thực hiện các thủ tục cấp điện cho khách hàng có đấu nối vào lưới điện trung áp của Việt Nam là 59 ngày, trong đó thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của Điện lực là 14 ngày. Kết quả này đã góp phần rút ngắn chỉ số tiếp cận điện năng tại Việt Nam năm 2015, tăng 22 bậc so với năm 2014. Xếp hạng trong khu vực ASEAN, số ngày thực hiện của Việt Nam đã tiến gần đến nhóm ASEAN 4, tốt hơn các nước như Indonesia, Timor-Leste, Cambodia, Myanmar và Lào.