Việt Nam sẽ trở thành trung tâm về CNTT trong khu vực

VietTimes -- Việt Nam có hơn 500.000 người đang hoạt động trong ngành CNTT, hầu hết là lực lượng trẻ, thêm Internet phát triển nên việc đề ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trung tâm CNTT trong khu vực hoàn toàn khả thi.
Việc đề ra mục tiêu cho các doanh nghiệp là đưa Việt Nam trở thành một trung tâm CNTT trong khu vực hoàn toàn khả thi.
Việc đề ra mục tiêu cho các doanh nghiệp là đưa Việt Nam trở thành một trung tâm CNTT trong khu vực hoàn toàn khả thi.

Trong cuộc đối thoại với các doanh nghiệp trẻ vào sáng nay (27/5), Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn đề ra mục tiêu cho các doanh nghiệp: Biến Việt Nam trở thành một trung tâm CNTT trong khu vực.

Bộ trưởng cho biết, Bộ đã làm việc với các công ty trong ngành CNTT của nước ngoài như Samsung, Sony,… và các công ty này sẵn sàng đồng hành để đưa sản phẩm CNTT Việt Nam ra nước ngoài.

Về phía mình, với vai trò chủ quản, Bộ sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý để các công ty trong nước có điều kiện phát triển tốt nhất. Bộ trưởng sẽ làm việc với bộ Giáo dục về các vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho CNTT như xây dựng các chuẩn kỹ năng quốc gia và quốc tế, nâng cao trình độ tiếng Anh và quan trọng nhất là phải tạo được “vườn ươm” thích hợp.

Ngoài ra, Bộ sẽ có ý kiến với Bộ Khoa học Công nghệ về các vấn đề liên quan như quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng một cơ sở dữ liệu mạnh cho ngành CNTT, đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ giúp các doanh nghiệp trong nước lựa chọn các sản phẩm công nghệ của nước ngoài như các sản phẩm của Gartner.

Bộ trưởng cũng nêu ra một số khó khăn trong việc quản lý thông tin mạng như báo điện tử hay mạng xã hội. Các doanh nghiệp cam kết sẽ bàn thảo và đưa ra đề xuất để cùng gỡ vướng, vừa đảm bảo quản lý thông tin tốt, vừa tôn trọng đầy đủ quyền công dân.