“Viên ngọc trai đen” nổi bật giữa dàn người mẫu nhờ công nghệ 3D

VietTimes -- Có hàng nghìn người mẫu nổi lên qua mạng xã hội Instagram nhưng Shudu là một trường hợp đặc biệt. Cô gái da màu đã vượt lên trên nhiều người mẫu và điều đặc biệt là cô được tạo ra hoàn toàn bằng công nghệ 3D. Cũng từ đây, nhiều người đã phải đặt ra câu hỏi đâu là giới hạn của công nghệ.
“Viên ngọc trai đen” nổi bật giữa dàn người mẫu nhờ công nghệ 3D ảnh 1
“Viên ngọc trai đen” nổi bật giữa dàn người mẫu nhờ công nghệ 3D ảnh 2
“Viên ngọc trai đen” nổi bật giữa dàn người mẫu nhờ công nghệ 3D ảnh 3
“Viên ngọc trai đen” nổi bật giữa dàn người mẫu nhờ công nghệ 3D ảnh 4
“Viên ngọc trai đen” nổi bật giữa dàn người mẫu nhờ công nghệ 3D ảnh 5
“Viên ngọc trai đen” nổi bật giữa dàn người mẫu nhờ công nghệ 3D ảnh 6
“Viên ngọc trai đen” nổi bật giữa dàn người mẫu nhờ công nghệ 3D ảnh 7
“Viên ngọc trai đen” nổi bật giữa dàn người mẫu nhờ công nghệ 3D ảnh 8
“Viên ngọc trai đen” nổi bật giữa dàn người mẫu nhờ công nghệ 3D ảnh 9
“Viên ngọc trai đen” nổi bật giữa dàn người mẫu nhờ công nghệ 3D ảnh 10

Tác giả: Cameron James Wilson