Video: Tiếp tế lương thực bằng ròng rọc ở Lào Cai

Giới chức Lào Cai đã sử dụng dây ròng rọc vận chuyển lương thực, thuốc men và quần áo cho xã Phìn Ngan (Bát Xát) bị cô lập vì mưa lũ.
Ròng rọc được huy động để tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập ở Lào Cai.
Ròng rọc được huy động để tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập ở Lào Cai.