Video: Tại sao Steve Jobs không cho con sử dụng iPad?

VietTimes -- Steve Jobs là người đã đem iPad đến với thế giới. Tuy nhiên trong gia đình của mình ông lại cấm con cái sử dụng iPad.
Steve Jobs cấm con mình sử dụng iPad
Steve Jobs cấm con mình sử dụng iPad
 
Nguồn: Business Insider