Video: Mang CMND giả đến ngân hàng, rút 30 triệu đồng trót lọt

Bằng thủ đoạn dùng CMND giả và giả mạo chữ ký, đối tượng Phan Quang Huy Mẫn, sinh năm 1991 (Lâm Đồng) đã rút hơn 30 triệu đồng của ngân hàng Eximbank.

Đối tượng Phan Quang Huy Mẫn

Đối tượng Phan Quang Huy Mẫn

Nguồn: ANTV