Video: Kinh hoàng với tôm sú được bơm hóa chất để tăng trọng lượng

Vì lợi nhuận trước mắt, các gian thương ngày càng tinh vi hơn trong việc tổ chức các địa điểm thu mua và đưa tạp chất vào tôm để tăng trọng lượng, tăng kích thước.
Video: Kinh hoàng với tôm sú được bơm hóa chất để tăng trọng lượng