Video: Galaxy S5 Mini "đắm" Coca-Cola, kết cục ra sao?

VietTimes -- Cho smartphone này "tắm" trong Coca-Cola rồi để tủ đông, bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Kết quả thật bất ngờ! Và đây là kết cục số phận dế cưng.
Video: Galaxy S5 Mini "đắm" Coca-Cola, kết cục ra sao?