Video: Dùng iPhone 7 làm mồi câu cá

Chiếc iPhone 7 được thành viên Peripatetic Pandas trên YouTube thử khả năng chống nước bằng cách dùng làm mồi để câu cá.
Dùng iPhone 7 làm mồi câu cá.
Dùng iPhone 7 làm mồi câu cá.

Theo VnExpress