Video: Chuyện 95% người chưa biết về Steve Jobs

Dù đã có rất nhiều bài viết về Steve Jobs, tuy nhiên cũng sẽ có những câu chuyện về Steve Jobs mà không phải ai cũng biết
Có thể coi Steve Jobs là người đã tạo nên những cuộc cách mạng về công nghệ.
Có thể coi Steve Jobs là người đã tạo nên những cuộc cách mạng về công nghệ.

Theo ICT News