Vi phạm nghiêm trọng tại Dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Thanh tra Chính phủ kết luận, qua thanh tra cho thấy quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc còn có nhiều thiếu sót, vi phạm, trong đó số tiền vi phạm lên đến hàng trăm tỷ đồng…  
Quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc bị phát hiện có nhiều vi phạm
Quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc bị phát hiện có nhiều vi phạm

Cụ thể, liên quan đến việc tổ chức đấu thầu gói thầu “Dịch vụ kỹ thuật giai đoạn I” và 5 hạng  mục xây dựng hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thanh tra Chính phủ kết luận, việc điều chỉnh quy hoạch Khu Công nghệ cao Hòa Lạc còn chậm, thuyết minh quy hoạch có một số nội dung sai lệch, chưa phù hợp với thực tiễn, cập nhật số liệu hiện trạng chưa chính xác, thiếu quy định về các khu vực cấm xây dựng.

Việc tổ chức đấu thầu gói thầu “Dịch vụ kỹ thuật giai đoạn I” chưa đảm bảo thời gian theo kế hoạch, chưa chủ động lập danh sách ngắn các nhà thầu tư vấn theo quy định, thương thảo hợp đồng chưa đúng thẩm quyền…

Việc lập dự toán và thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng có nhiều vi phạm trong các giai đoạn thiết kế, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán làm tăng không đúng giá trị tổng dự toán các gói thầu với số tiền là trên 4,1 tỷ đồng, thi công xây lắp, điều chỉnh giá theo quy định của Bộ Xây dựng và nghiệm thu thanh toán với tổng số tiền là trên 10,2 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, Dự án dò mìn khu vực 600ha hồ sơ hoàn công và chứng từ thanh quyết  toán có nhiều mâu thuẫn và chưa đủ căn cứ pháp lý, số liệu hạch toán về chi phí nhân công và chi phí máy thi công của đơn vị thi công chênh lệch tới trên 7,1 tỷ đồng, chiếm 35% giá trị quyết toán. Theo Thanh tra Chính phủ, dự án này cần phải được cơ quan chuyên môn kiểm tra làm rõ.

Về đề bù giải phóng mặt bằng khu công nghệ cao Hòa Lạc và khu Công nghiệp Bắc Phú Cát tại huyện Thạch Thất, Thanh tra Chính phủ chỉ ra, tiến độ đền bù GPMB không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hiện tượng dân tái lấn chiếm, chây ì, cơi nơi, xây dựng công trình trong khu vực dự án diễn biến phức tạp nhưng không được xử lý triệt để; hiện tượng chuyển nhượng trái phép diễn ra thường xuyên không quản lý được, đền bù sai đối tượng sử dụng đất; nhiều khu vực đã xây dựng dự án nhưng chưa đền bù, hỗ trợ;

Tại Dự án Khu Công nghệ cao Hòa lạc, hiện tượng khiếu nại, tố cáo liên quan đến đền bù GPMB diễn ra thường xuyên nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, áp đơn giá bồi thường không đúng; bồi thường vượt hạn mức, hỗ trợ không đúng chính sách, giao đất cho công ty TNHH Toàn Thắng trái quy định, sử dụng tiền bồi thường đất công ích không đúng chính sách, xét giao đất tái định cư sai quy định… với số tiền vi phạm trên 16 tỷ đồng.

Việc đền bù GPMB Khu Công nghiệp Bắc Phú Cát trên địa bàn xã Phú Cát huyện Quốc Oai không đối trừ 50% tiền sử dụng đất khi đền bù cho người được chia tách đất; hỗ trợ sai chính sách, sử dụng sai mục đích tiền thu của dân nộp tiền sử dụng đất tái định cư, tiền đấu giá đất và chưa chi trả tiền bồi thường đất công ích cho xã, với số tiền vi phạm lên đến trên 46,7 tỷ đồng.

Quy hoạch và đầu tư xây dựng Khu tái định cư tại huyện Quốc Oai được đánh giá là không đáp ứng nhu cầu tái địnhc ư, tiến độ còn chậm, xây dựng Trung tâm Thương mại và nhà ở sai mục đích; chưa thu tiền đầu tư hạ tầng và tiền sử dụng đất của Công ty Cổ phần DVTM Lã Vọng với số tiền là trên 46 tỷ đồng, chưa thu tiền lãi chậm nộp tiền sử dụng đất từ tháng 1/2011.

Thanh tra Chính phủ cũng kết luận, việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái địnhcư Nam đường tỉnh lộ 420 có nhiều tồn tại, dẫn đến gây lãng phí tiền ngân sách nhà nước và của nhà thầu, không thu hồi vốn tạm ứng, thanh toán không đúng khối lượng thi công thực tế số tiền trên 5,7 tỷ đồng.

Nhiều sai phạm khác cũng được Thanh tra Chính phủ chỉ ra, trong đó có việc  phê duyệt chi phí quản lý dự án chưa đúng quy định… để xảy ra mất tài sản nhưng chưa quy trách  nhiệm bồi thường, với số tiền là hơn 4,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án còn tổ chức tới 32 đoàn đi công tác nước ngoài không có báo cáo kết quả chuyến đi theo quy định, 20 đoàn đi không có kế hoạch được duyệt; quyết định cho 21 người đi nước ngoài chưa đúng thành phần.

Đặc biệt, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc còn bị phát hiện cấp giấy chứng nhận đầu tư sai đối tượng, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty TNHH phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc FPT, là đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Công nghệ FPT…, và nhiều vi phạm khác.

Thanh tra Chính phủ kết luận, những thiếu sót, vi phạm trên của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã trực tiếp ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu, tiến độ của dự án; ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư, gây thiệt hại, lãng phí về tài chính của nhà nước, nguồn lực, thời gian và cơ hội của các nhà đầu tư.  

Theo đó, sau 15 năm, diện tích đất giao cho các nhà đầu tư thuê đất để đầu tư sản xuất kinh doanh chỉ đạt 10,5% diện tích quy hoạch; 74 dự án được cấp phép hoạt động thì có tới 6 dự án bị thu hồi giấy phép và có 25 dự án không triển khai hoặc triển khai chậm so với quy định.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra rằng, Ban quản lý chưa thống nhất áp dụng hỗ trợ đầu tư đối với các “doanh nghiệp phát triển hạ tầng Khu Công nghệ cao” khi hoàn trả Công ty Vinaconex số tiền trên 39 tỷ đồng; Áp dụng sai mã hiệu định mức về phương tiện vận chuyển đất; áp dụng hệ số thi công bằng máy và thủ công; áp dụng sai mã hiệu định mức về vật liệu,….làm phát sinh không đúng khối lượng và giá trị thanh toán với số tiền 910 triệu đồng.

Kiến nghị thu hồi tiền, xử lý vi phạm

Với tất cả những sai phạm nói trên, ngoài việc kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh về công tác quản lý đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc và UBND thành phố Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã có những kiến nghị về xử lý kinh tế. 

Theo đó, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thu hồi số tiền trên 2,9 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước; giảm trừ quyết toán với một loạt đơn vị với tổng số tiền trên 9,99 tỷ đồng; điều chỉnh giảm dự toán Dự án vườn ươm công nghệ cao trên 1,2 tỷ đồng và giảm chi phí quản lý dự án trên 2,5 tỷ đồng  

UBND TP Hà Nội được yêu cầu thu hồi diện tích trên 30 nghìn m2 đất đã giao cho công ty Lã Vọng, trả lại cho dự án tái định cư của huyện Quốc Oai để xây dựng khu thể thao và các công trình công cộng; Công ty Vinaconex có nhiệm vụ thu hồi số tiền trên 900 triệu đồng;  

UBND huyện Thạch Thất được yêu cầu đòi lại từ 2 nhà thầu số tiền đã tạm ứng trên 2,3 tỷ đồng.  

UBND huyện Quốc Oai phải bố trí vốn trả lại dự án tái định cư Vai Réo số tiền trên 15 tỷ đồng.  

Về xử lý hành chính, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND Thành phố Hà Nội tổ chức, chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với  những thiếu sót liên quan, có biện pháp xử lý phù hợp.  

Đặc biệt, UBND thành phố Hà Nội được yêu cầu tổ chức kiểm điểm và xem xét trách nhiệm đối với Hội đồng Bồi thường GPMB và Ban Bồi thường GPMB huyện Thạch Thất và huyện Quốc Oai, các cá nhân có liên quan đến những vi phạm trong công tác GPMB và tái định cư; tập thể và cá nhân liên quan đến việc chưa thu tiền sử dụng đất và tiền đầu tư hạ tầng của Công ty Cổ phần TMDV Lã Vọng với số tiền trên 46,2 tỷ đồng.

Theo: VnMedia