Vay thêm vài nghìn tỷ đồng, HAG lãi 582 tỷ đồng trong năm 2015

VietTimes –CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2015. Theo đó, đến thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản của HAG đạt gần 27.689 tỷ đồng, tăng 19,6% nhưng tổng nợ ngắn hạn và dài hạn tăng lên 13.184 tỷ đồng.
Vay thêm vài nghìn tỷ đồng, HAG lãi 582 tỷ đồng trong năm 2015

Theo báo cáo, hoạt động của HAG vẫn “tốt dần”. Cụ thể, quý 4/2015 công ty đạt doanh thu 588 tỷ đồng, tăng 87,3%, lãi gộp đạt 154,04 tỷ đồng, tăng 71,54 % so với cùng kỳ năm trước.

Tính cả năm 2015, HAG đạt gần 2.467 tỷ đồng doanh thu, 582,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt khá xa so với mức lợi nhuận của năm 2014.

Trong năm 2015, tổng tài sản của HAG tăng 19,6% so với đầu năm, đạt 27.689 tỷ đồng. Nhưng nợ phải trả là gần 15.412 tỷ đồng, tăng 34,8%. Trong đó, nợ ngắn hạn đã tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng so với năm trước, lên hơn 4.648 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, trong các khoản vay ngắn hạn của HAG có 1.350 tỷ đồng trái phiếu đã đến hạn trả, và 1.130 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi, 1.100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Bên cạnh đó là vay ngân hàng gần 1053 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cuối kỳ năm trước.

Khá nhiều khoản vay của HAG trong năm đã chuyển thành vay dài hạn với số tăng thêm gần 3.000 tỷ đồng, lên gần 8.536 tỷ đồng.