Hai doanh nghiệp niêm yết của “bầu” Đức bị cấm margin

Hai doanh nghiệp niêm yết của “bầu” Đức bị cấm margin

VietTimes -- Theo văn bản số 945/TB-SGDHCM ngày 31/8/2016 vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HoSE) công bố, bộ đôi cổ phiếu có liên quan đến doanh nhân Đoàn Nguyên Đức là HAG và HNG đều đã bịt liệt vào danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Ngoài HAG và HNG, thông báo của HoSE còn “bêu” tên  LGL.
Kiểm toán “bóc” giao dịch nội bộ, lợi nhuận HVG “bốc hơi” một nửa

Kiểm toán “bóc” giao dịch nội bộ, lợi nhuận HVG “bốc hơi” một nửa

VietTimes -- Công ty cổ phần Thủy sản Hùng Vương (HSX: HVG) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và SGD Chứng khoán TP. HCM, giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất giữa niên độ 2016 (từ 1/10/2015 đến 31/03/2016) sau soát xét. Trước đó, HVG cũng đã phải xin UBCKNN gia hạn thời gian công bố BCTC quý, soát xét bán niên và kiểm toán năm.