Văn phòng Chính phủ nghiên cứu phương án khoán kinh phí xe công

VietTimes -- Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc xây dựng phương án khoán xe ôtô với một số chức danh.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Văn phòng Chính phủ cho biết, các đồng chí có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 sẽ khoán xe ôtô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại. Khi đi công tác nội thành, đi sân bay và đi công tác địa phương, Văn phòng Chính phủ sẽ bố trí xe ôtô phục vụ.

Với những cán bộ có hệ số phụ cấp từ 0,7 đến 1,25, phương án được xây dựng là khoán ôtô đi công tác nội thành và đi sân bay. Khi đi công tác địa phương, Văn phòng Chính phủ sẽ bố trí ôtô phục vụ.

Văn phòng Chính phủ cũng thống nhất với các nội dung trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng ôtô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước.

Mới đây, Bộ Tài chính đưa ra dự thảo trong đó quy định việc khoán kinh phí xe công từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại sẽ là bắt buộc với các chức danh có hệ số phụ cấp từ 1,25 đến Thứ trưởng và tương đương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Với những chức danh này, dự thảo cho biết, “trường hợp đi công tác thì bố trí xe phục vụ công tác chung phục vụ hoặc nhận khoán theo hình thức tự nguyện.”

Đại diện Bộ Tài chính nêu 2 phương án khoán kinh phí.

Phương án thứ nhất, là đưa chi phí sử dụng xe vào thu nhập với mức 6,5 triệu đồng mỗi tháng. Mức khoán này được lưu ý là sẽ được điều chỉnh khi chỉ số CPI biến động trên 20%.

Phương án thứ hai, là mức khoán được xác định trên cơ sở đơn giá và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà tới cơ quan, khoảng cách đi công tác. Với riêng phương án này, đơn giá được dự tính theo cách 1 là khoán 16.000 đồng/km và có điều chỉnh khi chỉ số CPI tăng, giảm trên 20%. Cách 2 là có thể xác định đơn giá trên cơ sở giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện công cộng tương đương trên thị trường của địa phương. Việc xác định đơn giá cụ thể do bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương quyết định.

Trước đó, từ tháng 10/2016, Bộ Tài chính là đơn vị đi đầu trong việc kinh phí sử dụng xe ôtô đưa đón lãnh đạo, và mới đây nhất là Hà Nội

Có thể bạn quan tâm