Ứng dụng hệ thống quản lý trực tuyến trong giết mổ động vật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chính phủ đã phê duyệt chỉ thị về công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật. Trong đó, có việc yêu cầu đơn vị quản lý cần phát triển hệ thống ứng dụng trực tuyến trong công tác quản lý.
Hoạt động giết mổ động vật phải được quản lý trực tuyến
Hoạt động giết mổ động vật phải được quản lý trực tuyến

Nội dung của chỉ thị về công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật nêu rõ các bộ, ban ngành và chính quyền các cấp thực hiện theo kế hoạch đã được đề ra tại Chỉ thị số 17-CT/TW về đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm.

Đơn vị quản lý cũng cần sớm ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 trong công tác kiểm dịch động vật; xây dựng và đưa vào sử dụng phổ biến hệ thống phần mềm trực tuyến trong quản lý cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm trên cả nước.

UBND các tỉnh thành khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở, dây chuyền giết mổ động vật trong mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung, bổ sung thêm nhiều mạng lưới giết mổ tập trung đảm bảo việc kiểm soát thú y, an toàn thực phẩm.

Đồng thời, các đơn vị cần lên phương án phát triển các cơ sở giết mổ động vật với quy mô còn nhỏ vào cơ sở giết mổ tập trung và có kiểm soát của chính quyền địa phương, cơ quan thú y; đảm bảo việc thanh tra các cơ sở xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu theo quy định của pháp luật; bổ sung hoặc sửa đổi các tiêu chuẩn, quy định trong giết mổ…

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước có hơn 450 cơ sở giết mổ động vật được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y hoặc an toàn thực phẩm. Mặt khác, số lượng cơ sở giết mổ động vật chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khoảng 22.000 cơ sở.