Ứng 3.670 tỷ bổ sung vốn đối ứng cho một số dự án ODA

VietTimes -- Thủ tướng đồng ý ứng trước 3.670 tỷ, để bổ sung kế hoạch vốn đối ứng năm 2016 cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Cụ thể, số vốn này sẽ giao cho Bộ GTVT và 9 địa phương gồm Yên Bái, Phú Thọ, Nam Định, Nghệ An, Quảng Trị, Phú Yên, Đắk Lắk,Tiền Giang, Trà Vinh để triển khai cho các dự án sử dụng vốn ODA.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KHĐT thông báo cụ thể danh mục, mức vốn cho Bộ GTVT, 9 địa phương và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo.

Các Bộ KHĐT, Bộ Tài chính bố trí vốn trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 để hoàn trả số vốn đã được ứng trước nêu trên theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT và UBND 9 địa phương được bổ sung vốn chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả đầu tư của Dự án.

Bộ KHĐT tiếp tục cập nhật nhu cầu bổ sung vốn đối ứng các dự án ODA của Bộ GTVT để xử lý vốn đối ứng đối với 2 dự án của Bộ là Dự án “Đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông” và Dự án “Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1, giai đoạn 1”, bảo đảm hiệu quả đầu tư theo quy định.