UBND tỉnh Sóc Trăng “lười” không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

VietTimes – Thanh tra Chính phủ “phê” công tác lập quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất đai của tỉnh Sóc Trăng và các huyện thị đều rất chậm, thậm chí từ năm 2013 – 2014 tỉnh Sóc Trăng còn không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 21/9, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2010 - 2014.

Theo Thanh tra Chính phủ, thực tế từ năm 2014 Sóc Trăng mới bắt đầu thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch nhưng nhiều địa phương trong tỉnh không bám sát quy hoạch, kế hoạch để quản lý, sử dụng đất đai. Một số nơi chưa thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng đất đai dẫn đến sai phạm, như: UBND TP Sóc Trăng để Chùa Dơi cho Công ty Satraco mượn hơn 8 nghìn m2 đất; Thị xã Vĩnh Châu cấp đất sai đối tượng, không thu tiền sử dụng đất đối với 32 hộ trong dự án Hải Ngư…; một số địa phương cán bộ làm công tác liên quan đến nghĩa vụ tài chính có trình độ hạn chế nên tình trạng thất thu và thu sai xảy ra khá phổ biến.

Bên cạnh đó, trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mặc dù mới chỉ kiểm tra một lượng rất nhỏ trong tổng số công trình, dự án mà tỉnh Sóc Trăng thực hiện từ năm 2010 - 2014 nhưng Thanh tra Chính phủ đã phát hiện ra nhiều sai phạm. Trong đó, UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt và điều chỉnh tổng mức đầu tư sai 20/20 dự án; phần lớn các công trình, dự án đều mắc sai sót về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân các đơn vị liên quan để xảy ra sai phạm. Đồng thời, xử lý sai phạm về kinh tế với khoản tiền hơn 102 tỉ đồng, trong đó có hơn 76 tỉ đồng liên quan đến quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.