Tuyệt đối không để cát cứ trong sử dụng dữ liệu, lợi ích nhóm trong quản lý, điều hành GTVT

VietTimes -- Thủ tướng chỉ đạo ban hành Nghị định về kinh doanh vận tải bằng ôtô trước 30/12/2019. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cát cứ trong sử dụng dữ liệu, làm nảy sinh tiêu cực, lợi ích nhóm trong quản lý, điều hành giao thông vận tải (GTVT).

Một trong những vấn đề gây tranh cãi căng thẳng khi xây dựng dự thảo nghị định là việc quản Grab như thế nào.
Một trong những vấn đề gây tranh cãi căng thẳng khi xây dựng dự thảo nghị định là việc quản Grab như thế nào.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ rà soát dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Thông báo nêu rõ, dự thảo Nghị định đã 2 lần lấy ý kiến thành viên Chính phủ, đã lấy ý kiến của 6 bộ trưởng ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp. Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng đã có nhiều cuộc họp, chỉ đạo hoàn thiện. Đến nay đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên, dự thảo Nghị định vẫn còn một số nội dung cần phải tiếp tục xem xét kỹ lưỡng hơn.

Để bảo đảm tính khả thi của Nghị định, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý nhà nước với lĩnh vực kinh doanh vận tải đường bộ, cũng như bảo đảm công bằng, bình đẳng trong kinh doanh vận tải, tạo hành lang pháp lý chung để các đơn vị kinh doanh vận tải tự do lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương nghiên cứu, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/12/2019.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung rà soát, làm rõ hơn các nội dung liên quan đến đơn vị cung cấp dịch vụ nền tảng trong hoạt động kinh doanh vận tải, đảm bảo chặt chẽ về pháp lý.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cần rà soát kỹ các nội dung quy định về kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giám sát hành trình giữa các cơ quan quản lý nhà nước (ngành công an, GTVT, tài chính…) để đáp ứng yêu cầu quản lý.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cát cứ trong sử dụng dữ liệu, làm nảy sinh tiêu cực, lợi ích nhóm trong quản lý, điều hành GTVT.

Bộ GTVT rà soát kỹ toàn bộ dự thảo Nghị định, loại bỏ các nội dung không phù hợp với Luật giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ cùng với Bộ GTVT hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị định, báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng xem xét, cho ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 30/12/2019.