Tuyệt đối không để cát cứ trong sử dụng dữ liệu, lợi ích nhóm trong quản lý, điều hành GTVT

Tuyệt đối không để cát cứ trong sử dụng dữ liệu, lợi ích nhóm trong quản lý, điều hành GTVT

VietTimes -- Thủ tướng chỉ đạo ban hành Nghị định về kinh doanh vận tải bằng ôtô trước 30/12/2019. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cát cứ trong sử dụng dữ liệu, làm nảy sinh tiêu cực, lợi ích nhóm trong quản lý, điều hành giao thông vận tải (GTVT).