Từ ngày 1/7, điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,3 triệu/tháng

VietTimes – Thay vì mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1,210 triệu/tháng như hiện nay, từ ngày 1/7 mức lương này sẽ được điều chỉnh lên 1,3 triệu/tháng.
Mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh lên 1,3 triệu/tháng
Mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh lên 1,3 triệu/tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng. Mức lương này dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Về kinh phí thực hiện Nghị định nêu rõ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao, phấn đấu tăng nguồn thu sự nghiệp và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương chưa sử dụng đến hết năm 2016 chuyển sang (nếu có) để cân đối nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2017.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2017 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

Sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ giao (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết); Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có);

Đối với một số địa phương ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện các nội dung trên mà vẫn thiếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 thì ngân sách Trung ương bổ sung số thiếu để địa phương thực hiện.