Từ 1-4 ngành giao thông còn 1 tờ báo và 1 tạp chí

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp sắp xếp lại các cơ quan báo, tạp chí trong ngành GTVT chiều 23-3, từ 1-4, chỉ còn 2 cơ quan: báo Giao thông và tạp chí Giao thông vận tải.
Từ 1-4 ngành giao thông còn 1 tờ báo và 1 tạp chí

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, sau khi có sự thống nhất với Bộ Thông tin truyền thông, sẽ đình bản báo Đường sắt, 5 tạp chí hàng không, đăng kiểm, đường bộ, hàng hải, đường thủy nội địa. Tất cả nhân sự có nghiệp vụ báo chí của các cơ quan này sẽ được điều chuyển về báo Giao thông.

Các cơ quan chủ quản của 6 đơn vị nói trên phải sắp xếp công việc phù hợp tại đơn vị mình cho các nhân sự còn lại. Riêng tạp chí Công nghiệp tàu thủyxem xét phương án chuyển về cơ quan chủ quản mới là Hội Khoa học công nghiệp tàu thủy.

Ông Thăng cũng yêu cầu báo Giao thông tiếp nhận nhân sự từ 6 đơn vị phải tái cơ cấu hiệu quả, ổn định đời sống cán bộ, phóng viên, nhân viên, không để ai phải rơi vào tình trạng khó khăn hoặc không có việc làm do chủ trương này.

Báo Giao thông cũng có thể tăng kỳ (kỳ cuối tuần hoặc tăng kỳ để thành nhật báo) đồng thời tăng lượng phát hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. 

Theo Tuổi trẻ