Cao Bằng:

Trung tâm phục vụ hành chính công cung cấp 1.200 dịch vụ đặt tại Bưu điện tỉnh

VietTimes -- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng thực hiện tổng số 1.266 thủ tục hành chính, trong đó có toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm là 132 thủ tục hành chính.
Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Ngày 9/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng. Trung tâm được đặt tai tòa nhà Bưu điện tỉnh Cao Bằng. 

Trung tâm phục vụ hành chính công là cơ quan đầu mối tập trung thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, tổ chức giải quyết hoặc chuyển hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định trong phạm vi các thủ tục hành chính được giao tiếp nhận và giải quyết.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng thực hiện tổng số 1.266 thủ tục hành chính, trong đó gồm toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm là 132 thủ tục hành chính.

Ông Hoàng Xuân Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng - đánh giá, việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công thể hiện quyết tâm của tỉnh Cao Bằng trong việc tạo đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử…

Một trong những điểm đáng chú ý là Trung tâm phục vụ hành chính công được đặt tại tòa nhà Bưu điện tỉnh Cao Bằng. Khi các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính sẽ đến tòa nhà Bưu điện tỉnh tại đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng (đối điện trụ sở UBND tỉnh Cao Bằng) để thực hiện.

Việc thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần cải cách hành chính của tỉnh Cao Bằng.

Việc đặt Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa huyện, xã tại trụ sở của Bưu điện và bố trí nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thay cho cán bộ công chức, là một trong những nội dung nằm trong “Đề án thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương”, được Chính phủ giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai. Việc làm này góp phần tiết kiệm chi phí cho các địa phương và tạo điều kiện cho việc sắp sếp bộ máy, tinh giản biên chế.