Trình Quốc hội chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trong năm 2019

VietTimes – Đó là chỉ đạo mới của Thủ tướng với Bộ GTVT. Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT hoàn thiện các công việc cụ thể về đường sắt tốc độ cao để trình Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2019.
Chính phủ muốn sớm thông qua chủ trương cách mạng hóa ngành đường sắt Việt Nam bằng đường sắt tốc độ cao. Ảnh: Tổng công ty đường sắt Việt Nam
Chính phủ muốn sớm thông qua chủ trương cách mạng hóa ngành đường sắt Việt Nam bằng đường sắt tốc độ cao. Ảnh: Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Trước đó, đại biểu Quốc hội Lê Công Nhường (đoàn Bình Định) đã chất vấn Thủ tướng nội dung khi nào Bộ GTVT đề xuất trình Chính phủ, Quốc hội xây dựng tuyến đường sắt Bắc Nam với tốc độ khoảng 200 km/h để giải quyết bài toán giao thông nước ta.

Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng cho biết, trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT, Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 214/QĐ-TTg ngày 10/2/2015), và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015)

Theo đó, dự kiến lộ trình phát triển tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có các giai đoạn như sau:

Đến năm 2020, nghiên cứu phương án xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao, đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa trên trục Bắc - Nam, trong đó chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước ưu tiên xây dựng trước những đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn, đặc biệt khu vực kết nối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh như các đoạn Hà Nội - Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang.

Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, triển khai xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao (trước mắt khai thác tốc độ chạy tàu từ 160 km/h đến dưới 200 km/h), đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa, hạ tầng tuyến có thể đáp ứng khai thác tốc độ cao tốc 350 km/h trong tương lai, ưu tiên xây dựng trước những đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn trên trục Bắc - Nam theo khả năng huy động vốn.

Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến đường sắt đôi tốc độ cao khổ 1.435 mm trên trục Bắc - Nam; sau năm 2050 triển khai tổ chức khai thác tốc độ cao tốc 350 km/h.

Căn cứ lộ trình này, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT triển khai rà soát các nghiên cứu trước đây về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam để cập nhật, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Dự kiến, Bộ GTVT sẽ trình Chính phủ để xem xét, báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2019.

Đối với các ưu điểm của đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam mà Đại biểu Quốc hội cung cấp, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.