Trình phương án nhượng quyền khai thác sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trình Bộ Chính trị báo cáo về Đề án xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không và việc thí điểm nhượng quyền khai thác thương mại Cảng hàng không (CHK) Quốc tế Phú Quốc.
Trình phương án nhượng quyền khai thác sân bay Phú Quốc

Theo đó, Bộ GTVT trình 2 phương án chuyển quyền khai thác sân bay Phú Quốc.

Phương án I: Nhượng quyền cho Nhà đầu tư vận hành khai thác toàn bộ CHK, trừ những hạng mục mà Nhà nước cần nắm giữ.

Phương án 2: Chỉ nhượng quyền cho nhà đầu tư vận hành khai thác nhà ga.

Theo Bộ GTVT, dù thực hiện theo phương án nào cũng phải đảm bảo vai trò quản lý của Nhà nước trong tất cả các hoạt động hàng không, đất đai; Việc đầu tư hoặc nhượng quyền phải được định giá, tính toán phương án tài chính và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Theo KTĐT