Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

VietTimes -- Hôm nay (1/9), Bộ TT&TT vừa có công văn số 3023/ BTTTT-VP gửi Văn phòng, Vụ Pháp chế, Cục An toàn Thông tin, Trung tâm Thông tin yêu cầu triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin theo Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh minh họa: Người dân được tiếp cận thông tin từ các cơ quan công quyền.
Ảnh minh họa: Người dân được tiếp cận thông tin từ các cơ quan công quyền.

Theo đó, trong quý III/2017, Cục An toàn thông tin chủ trì xây dựng thông tư hướng dẫn kỹ thuật các biện pháp, quy trình bảo vệ thông tin và các hệ thống quản lý thông tin. Trung tâm Thông tin chủ trì thực hiện nhiệm vụ vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử.

Bộ cũng yêu cầu đồng thời xây dựng vận hành cơ sở dữ liệu thông tin mà Bộ có trách nhiệm cung cấp; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin do Bộ TT&TT tạo ra.

Trong năm 2016, Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát phân loại, lập danh mục các thông tin phải được công khai và thông tin không được công khai. Văn phòng Bộ chủ trì , phối hợp với Trung tâm thông tin và các đơn vị liên quan số hóa các văn bản, hồ sơ tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau nhằm tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử, đồng thời rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin.