Tổng Bí thư họp Ban chỉ đạo T.Ư chống tham nhũng

VietTimes -- Ngày 31/7/2017, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: VTV
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: VTV

Tại phiên họp, Tổng Bí thư nhấn mạnh những kết quả hoạt động của Ban trong 6 tháng đầu năm. Trong đó có việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, kết luận các sai phạm và tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm tại Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương, Tỉnh ủy Bình Định, Đồng Nai…

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh 7 nhóm nhiệm vụ trong tâm công tác cuối năm 2017 của Ban. Nổi bật là việc tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng.

Cũng tại phiên họp, Tổng Bí thư đã biểu dương Đảng ủy Công an TƯ, Ban cán sự Đảng VKSND tối cao, Ban Nội chính TƯ, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc tích cực, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, nghiêm trọng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát hiện, phòng chống, xử lý tham nhũng.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo đã thành lập 8 đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc: khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế phức tạp nghiêm trọng, được dư luận quan tâm tại 20 tỉnh thành trên cả nước. Ban chỉ đạo cũng thống nhất ban hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo và Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, góp phần đấu tranh đẩy lùi tình trạng tham nhũng, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác cuối năm của Ban:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của đảng, Nhà nước về PCTN, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác PCTN, nhất là ở địa phương, cơ sở;

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Khẩn trương thanh tra, kết luận rõ đúng, sai, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có sai phạm tại 9 dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm...

-  Hoàn thành xét xử sơ thẩm 2/6 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch. Kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 10/12 vụ án, xử lý 4 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 44 vụ án, 1 vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; nhất là các vụ án thuộc giai đoạn II vụ án Phạm Công Danh...

- Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc nêu trong Kết luận thanh tra dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ; dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol Dung Quất; đưa ra truy tố...

- Hoàn thành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 20 địa phương;

- Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; nghiên cứu, đề xuất quy định thống nhất đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc về công tác PCTN cho cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương;

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN; nhất là việc “Chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng”.