Tổ chức lớp đào tạo thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội

VietTimes -- Cục An toàn thực – Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cho các tuyến quận, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
Ảnh minh họa - VietTimes
Ảnh minh họa - VietTimes

Lớp học nhằm nâng cao năng lực cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm cho hơn 50 cán bộ, viên chức thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hiện đang công tác tại các quận, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chương trình đào tạo lớp đào tạo nghiệp vụ lần này gồm các nội dung Tổng quan Luật thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thanh tra năm 2010; Hướng dẫn quy trình thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm; Hướng dẫn thanh tra điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm...

Theo ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh thanh tra - Bộ Y tế, công tác thanh tra an toàn thực phẩm đã và đang có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, lực lượng thanh tra còn mỏng nên chưa thể xử lý được các vi phạm về an toàn thực phẩm hiện nay. Thông qua những lớp đào tạo này, thanh tra viên tại các địa phương sẽ được nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra chuyên ngành và quản lý tốt lĩnh vực an toàn thực phẩm vì sức khỏe và quyền lợi của toàn xã hội.

Việc tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm đang được Cục An toàn thực phẩm thường xuyên triển khai tại các địa phương, với mục tiêu nâng cao dần chất lượng của hoạt động này.