Tinh giản 20 người, Hà Nội 'tốn' gần 2 tỷ

Hà Nội dùng 1.846.504.000 tỷ đồng để chi trả cho 20 công chức, viên chức được nghỉ tinh giản biên chế.
Tinh giản 20 người, Hà Nội 'tốn' gần 2 tỷ

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế (năm 2015 và đợt 1 năm 2016) của TP.

TP phê duyệt danh sách và kinh phí 1.846.504.000 đồng để chi trả cho 20 công chức, viên chức được nghỉ tinh giản biên chế theo nghị định của Chính phủ.

Kinh phí được trích từ nguồn cải cách tiền lương năm 2016 của ngân sách TP là 1.839.949.000 đồng. Nguồn kinh phí tự chủ giao tại quyết định của UBND TP và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị là 6.555.000 đồng.

Hà Nội giao UBND các quận, huyện: Đống Đa, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Thường Tín, Phúc Thọ, Gia Lâm, Mê Linh, Sóc Sơn tiếp nhận kinh phí ngân sách TP cấp bổ sung và chi trả cho công chức, viên chức theo chế độ, chính sách quy định và thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định của Nhà nước.

Trước đó, tại hội nghị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của TP,  Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho hay, hiện thành phố mới tinh giản được 20 người.

Lý giải con số 20, ông Sáng nói Hà Nội có đặc thù riêng, công chức, viên chức đều muốn đi làm đến khi về hưu. 

Phó bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nêu một số khăn, trong đó nguyên nhân chính là do Hà Nội đã chuẩn hóa cán bộ, kể cả cán bộ phường cũng đã có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo VNN