Tiết kiệm 192 tỷ đồng nhờ đơn giản hóa 137 thủ tục hành chính

VietTimes -- Nếu tiến hành đơn đơn giản hoá 137 thủ tục hành chính, Bộ Xây dựng sẽ cắt giảm được khoảng 192 tỷ đồng trên tổng số khoảng 393,4 tỷ đồng Bộ này đang chi cho các thủ tục hành chính hàng năm.
Theo tính toán Bộ Xây dựng sẽ tiết kiệm được 192 tỷ đồng sau khi đơn giản hóa 137 thủ tục hành chính.
Theo tính toán Bộ Xây dựng sẽ tiết kiệm được 192 tỷ đồng sau khi đơn giản hóa 137 thủ tục hành chính.

Cụ thể, Bộ này đang tiến hành rà soát, đề nghị đơn giản hoá 137 thủ tục hành chính bao gồm lĩnh vực xây dựng (69 thủ tục), kế đến là lĩnh vực nhà ở và công sở (45 thủ tục), quy hoạch xây dựng (15 thủ tục), kinh doanh bất động sản (4 thủ tục), hạ tầng kỹ thuật (3 thủ tục) và xử phạt vi phạm hành chính (1 thủ tục).

Trong đó, nhiều thủ tục thiết yếu, liên quan đến người dân được đề xuất đơn giản hóa như cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình; cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xây dựng; cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện...

Bên cạnh đó, còn có các thủ tục phê duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước được đơn giản hoá theo hướng sửa mẫu giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú; giấy tờ xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở; giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú.

Theo thống kê, tổng chi phí tuân thủ của 137 thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá là gần 393,4 tỷ đồng/năm. Nếu thực hiện các phương án đơn giản hóa, tổng chi phí tuân thủ sẽ còn 201,08 tỷ đồng/năm, tiết kiệm 192,3 tỷ đồng/năm.

Ngoài Bộ Xây dựng, Bộ Công an cũng đề xuất đơn giản hóa 120 thủ tục hành chính (TTHC), ước tính sẽ giúp tiết kiệm được 405,2 tỷ đồng/năm chi phí tuân thủ TTHC. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896), Bộ Công an đã tiến hành rà soát TTHC, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Qua rà soát cho thấy, tổng số TTHC thuộc phạm vi của Đề án 896 được đề nghị đơn giản hóa là 120 thủ tục, trong đó lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh là 17 thủ tục; đăng ký, quản lý con dấu 12 thủ tục; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 11 thủ tục; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ 18 thủ tục; tổ chức cán bộ 7 thủ tục; chính sách 6 thủ tục; phòng cháy, chữa cháy 9 thủ tục; cấp, quản lý chứng minh nhân dân 16 thủ tục; đăng ký, quản lý cư trú 24 thủ tục.

Theo tính toán, tỉ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa là 32,7%. Tổng chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa là trên 1.239 tỷ đồng mỗi năm, sau khi đơn giản hóa sẽ giảm xuống còn gần 833,9 tỷ đồng/năm, tiết kiệm được 405,2 tỷ đồng/năm.