Tiếp tục làm việc với các cơ quan chủ quản về Đề án Quy hoạch báo chí

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chủ trì buổi làm việc và nghe báo cáo về quá trình, tiến độ và nội dung Quy hoạch phát triển báo chí và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (Đề án Quy hoạch).

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chủ trì buổi làm việc và nghe báo cáo về quá trình, tiến độ và nội dung Quy hoạch phát triển báo chí và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chủ trì buổi làm việc và nghe báo cáo về quá trình, tiến độ và nội dung Quy hoạch phát triển báo chí và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chủ trì buổi làm việc và nghe báo cáo về quá trình, tiến độ và nội dung Quy hoạch phát triển báo chí và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ ngày 1/6/2015, Bộ TT&TT làm việc với các cơ quan, địa phương, chủ quản báo chí có ấn phẩm báo chí cần sắp xếp theo phương án trong dự thảo Đề án Quy hoạch báo chí, nhằm thống nhất phương án, lộ trình sắp xếp cụ thể, báo cáo Thủ tướng.

Trong tháng 10 năm 2015, Bộ TT&TT đã làm việc với các cơ quan, địa phương, chủ quản báo chí trọng điểm, có ấn phẩm báo chí cần sắp xếp theo phương án trong dự thảo Đề án Quy hoạch. Trên cơ sở kết quả làm việc của Bộ và báo cáo của 14 cơ quan chủ quản báo chí (bao gồm: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long, Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hội người cao tuổi Việt Nam, Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam, Hiệp hội các trường Đại học – cao đẳng Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam), Bộ TT&TT đã tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai, sắp xếp các cơ quan báo chí theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm của các đơn tham mưu cho Bộ trong việc triển khai, thực thi nhiệm vụ theo tinh thần của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ về Đề án Quy hoạch. Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chủ quản báo chí, các địa phương về phương án sắp xếp, quy hoạch báo chí theo tinh thần của Đề án Quy hoạch. Có công văn đề nghị các cơ quan, địa phương, chủ quản báo chí gửi báo cáo phương án sắp xếp báo chí tại đơn vị, địa phương mình về Bộ TT&TT để tổng hợp và tiếp tục báo cáo Chính phủ.

Theo VNN

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm