Thực hiện 67.186 cuộc thanh tra, kiến nghị xử lý hơn 13.608 tỷ đồng

VietTimes – Đó là kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra 9 tháng của năm 2017 do các cơ quan của Bộ Tài chính thực hiện.
Ảnh minh họa. Nguồn: TBTC
Ảnh minh họa. Nguồn: TBTC

Theo đó, về kết quả thanh tra, kiểm tra 9 tháng qua, Bộ Tài chính cho biết toàn ngành đã thực hiện 67.186 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và 10.022 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu; kiến nghị xử lý tài chính hơn 13.608 tỷ đồng.

 Qua thanh tra, kiểm tra, ngành phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý, thực hiện chính sách chế độ về tài chính, ngân sách.

Cụ thể, tại các địa phương vẫn còn tình trạng bố trí vốn ngân sách cho dự án vượt quá thời gian quy định, chưa thực hiện giao dự toán thu ngân sách đối với một số khoản thu thuộc thẩm quyền của địa phương, chưa bố trí phần vốn đối ứng, giao dự toán chi đầu tư XDCB chưa đúng quy định dẫn đến mất cân đối không đảm bảo nguồn chi.

Qua thanh tra cũng phát hiện công tác lập dự toán của nhiều bộ, ngành còn chậm, thiếu báo cáo thuyết minh chi tiết, thiếu nguồn thu và chưa sát với năm trước liền kề, giao dự toán thu phí, lệ phí cho các đơn vị trực thuộc chưa phù hợp; điều chỉnh kinh phí một số nhiệm vụ chi không thường xuyên khi chưa có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, thu một số khoản phí và lệ phí cao hơn mức quy định…

Đặc biệt, việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã phát hiện nhiều tồn tại, sai phạm như lập và phê duyệt tổng mức đầu tư chưa chính xác; lập, phê duyệt dự toán chưa chính xác dẫn tới giá trúng thầu phải giảm trừ khối lượng; phê duyệt quyết toán, thanh toán không đúng; nghiệm thu thanh toán tăng không đúng...a