Thủ tướng yêu cầu rà soát các dự án BOT giao thông, chống lợi ích nhóm

VietTimes – Bộ GTVT phải rà soát tổng mức đầu tư các dự án BOT, mức phí và thời gian thu phí, kiến nghị các giải pháp cụ thể, báo cáo trong tháng 9 tới. Yêu cầu Bộ GTVT và các cơ quan liên quan không để vấn đề BOT gây bức xúc trong dư luận. Xử lý nghiêm các vi phạm, chống lợi ích nhóm trong thực hiện các dự án BOT giao thông.
Trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ảnh: Báo Giao thông
Trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ảnh: Báo Giao thông

Chỉ đạo này được Thủ tướng đưa ra ngày 30/8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2017.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan trực thuộc Chính phủ Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.

Thủ tướng giao nhiệm vụ, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 tới, Bộ KHĐT có báo cáo đầy đủ tình hình giải ngân của từng bộ, từng ngành, từng địa phương, đề xuất các giải pháp mạnh, tập trung bố trí vốn cho các công trình cấp bách, quan trọng. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về đầu tư công.

Bộ GTVT rà soát tổng mức đầu tư các dự án BOT, rà soát lại mức phí và thời gian thu phí, kiến nghị các giải pháp cụ thể, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9 tới.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT và các cơ quan liên quan không để vấn đề BOT gây bức xúc trong dư luận. Và phải rà soát, khắc phục sớm tình trạng có quá nhiều loại phí liên quan đến giao thông. Xử lý nghiêm các vi phạm, chống lợi ích nhóm trong thực hiện các dự án BOT giao thông.

Đồng thời, phải tăng cường chống thất thu thuế, phí, triệt để thực hành tiếp kiệm chi, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính. Trên tinh thần của năm 2017 là năm giảm thuế, phí, trước mắt chưa đề cập đến việc tăng thuế, phí ảnh làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp và môi trường đầu tư kinh doanh.