Thủ tướng yêu cầu “gỡ vướng” cho sự phát triển của khoa học - công nghệ

VietTimes -- Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chức năng cần có những đề tài nghiên cứu bám sát nhu cầu thực tiễn, có tính thiết thực, hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tại Thông báo trên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn tiếp tục nhận được những đóng góp của các nhà khoa học, tổ chức hội thành viên và Liên hiệp trong công tác tư vấn, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tham gia đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thể chế kìm hãm sự phát triển của khoa học và công nghệ.

Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tập hợp đội ngũ trí thức, kể cả trí thức Việt kiều; tập trung nguồn lực để góp phần đề xuất, tham mưu cho Đảng và Chính phủ những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Có quy định cụ thể để chủ động thực hiện hiệu quả các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án, đề án lớn về kinh tế - xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Có chế độ, chính sách phù hợp cho người tham gia tư vấn, phản biện.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần chú trọng tạo môi trường và các điều kiện thuận lợi để trí thức đi đầu trong việc truyền bá, phổ biến những tinh hoa tri thức của nhân loại; tham gia xây dựng hệ thống sáng tạo quốc gia; tích cực, chủ động tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới; tăng cường lồng ghép các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ với hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho nhân dân; đẩy mạnh hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, giới thiệu điển hình tiên tiến để phát huy sức mạnh tổng hợp của các hội thành viên và các tổ chức trực thuộc; tham gia đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thể chế kìm hãm sự phát triển của khoa học và công nghệ; tham gia giám sát việc công khai hoạt động, quá trình nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; đề xuất các chính sách ưu đãi sử dụng nhân tài hoạt động khoa học và công nghệ; nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học trẻ có những đề tài, công trình khoa học có tính đột phá, khơi dậy được niềm đam mê nghiên cứu khoa học của giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên; phát huy tối đa năng lực sáng tạo và tham gia nghiên cứu khoa học của cộng đồng doanh nghiệp và người dân; bảo đảm phát triển hợp lý các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học công nghệ, nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, trong đó ưu tiên hơn nữa cho nghiên cứu ứng dụng.