Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chống thất thu thuế nhập khẩu xe biếu tặng

VietTimes -- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường chấn chỉnh việc quản lý, xác định trị giá hải quan đối với xe ô tô nhập khẩu theo diện quà biếu, quà tặng để đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế vào ngân sách nhà nước.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có Công văn có số 2714/VPCP-KTTH ban hành chiều 23-3, sau khi Bộ Tài chính có báo cáo số 56/BTC-TCHQ ngày 4-1, về tình hình nhập khẩu xe tô tô theo diện quà biếu, quà tặng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý, xác định trị giá hải quan đối với xe ô tô nhập khẩu cũng như các loại tài sản có giá trị khác theo diện quà biếu, quà tặng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ động nắm tình hình, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện chặt chẽ.

Văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý Bộ Tài chính về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhàm không để xảy ra kẽ hở, buông lỏng trong quản lý, xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu.

Bộ Tài chính phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.