Thủ tướng phê duyệt hơn 269 nghìn biên chế công chức năm 2017

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt 269.084 biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cho năm 2017.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Số biên chế này không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã.

Trong số 269.084 biên chế được phê duyệt, có 109.146 biên chế thuộc các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; 157.853 biên chế thuộc các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 1.085 biên chế thuộc các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Riêng biên chế công chức dự phòng là 1.000.

Ngoài ra, tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước cũng được Thủ tướng phê duyệt là 686 biên chế.

So với năm 2016 thì năm 2017 giảm 3.832 biên chế của các bộ, ngành và địa phương; giữ nguyên biên chế dự phòng, các hội đặc thù và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.