Thủ tướng phê duyệt đầu tư 4 dự án ứng dụng CNTT trị giá 78 tỷ đồng

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đầu tư 4 dự án phát triển ứng dụng CNTT của các tổ chức chính trị xã hội giai đoạn 2016 - 2020 với tổng mức đầu tư dự kiến cho cả 4 dự án khoảng 78 tỷ đồng.

 

4 dự án ứng dụng CNTT vừa được Thủ tướng phê duyệt có trị giá 78 tỷ đồng.
4 dự án ứng dụng CNTT vừa được Thủ tướng phê duyệt có trị giá 78 tỷ đồng.

Ngày 29/8, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án phát triển ứng dụng CNTT của các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, gồm: Dự án nâng cao tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam đa phương tiện do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quản lý; Dự án đầu tư hạ tầng CNTT Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quản lý; Dự án quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân trên mạng máy tính tập trung do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quản lý; và dự án hạ tầng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam quản lý.

Đặc biệt, dự án nâng cao tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam đa phương tiện được thực hiện giai đoạn 2016 - 2018 nhằm mục tiêu xây dựng tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam tích hợp nhiều loại hình báo chí như báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và đa dạng các kênh thông tin, kết nối nhằm đáp ứng tốt hơn việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp phụ nữ; đồng thời phản ánh kịp thời, chính xác tâm tư, nguyện vọng của nữ giới.

Có tổng mức đầu tư dự kiến không quá 25 tỷ đồng, dự án có quy mô: đầu tư các hệ thống máy chủ chuyên dụng cho trung tâm dữ liệu, hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu điện tử, mạng băng thông lớn phục vụ tác nghiệp đa phương tiện, hệ thống phục vụ xuất bản điện tử, xuất bản đa phương tiện, hệ thống an ninh mạng; sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ tòa soạn đa phương tiện; trang thiết bị, phương tiện phục vụ tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên.

Với dự án đầu tư hạ tầng CNTT Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, thời gian thực hiện là 2016 - 2017 và mục tiêu để nâng cấp, bổ sung và hoàn thiện hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu và học tập của Học viện; tăng cường khả năng kết nối giữa Học  viện với các đơn vị thành viên; nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo; tăng cường tự động hóa, nâng cao độ chính xác và năng suất thực hiện trong các hoạt động quản lý, đào tạo và cung cấp dịch vụ.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến không quá 4,07 tỷ đồng,  với quy mô: xây dựng và nâng cấp hệ thống mạng tốc độ cao; hệ thống máy chủ và trung tâm dữ liệu; hệ thống bảo mật, kiểm soát truy cập; hệ thống thư viện điện tử; hệ thống thi, kiểm tra, đánh giá trực tuyến thông qua Internet cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng không tập trung; hệ thống thông tin quản lý thống nhất trong toàn Học viện, kết nối liên thông giữa Học viện với các đơn vị trực thuộc, các đơn vị liên quan.

Cũng theo quyết định mới ban hành, mục tiêu của dự án quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân trên mạng máy tính tập trung là nhằm thiết lập hệ thống thông tin gồm hạ tầng kỹ thuật và các giải pháp phần mềm để quản lý đồng bộ, tập trung và vận hành các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Còn với dự án hạ tầng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, mục tiêu là trang bị hệ thống, nâng cấp phần mềm quản lý hội viên, lưu trữ hồ sơ và hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam; thời gian thực hiện từ 2016 - 2018.