Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đặc khu kinh tế

VietTimes – Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu kinh tế) vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
Hình minh họa. Nguồn: Báo Đầu tư
Hình minh họa. Nguồn: Báo Đầu tư

Đích thân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban chỉ đạo này. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Phó Trưởng Ban Thường trực ban chỉ đạo.

Ông Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo.

Các ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ KHĐT, ông Lê Vĩnh Tân -  Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Ủy viên thường trực. Các ủy viên khác là lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành, địa phương liên quan.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng liên quan đến các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bộ KHĐT là cơ quan thường trực ban chỉ đạo và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm đại diện Bộ KHĐT, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và một số cơ quan liên quan.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi hoạt động hàng năm của Bộ KHĐT theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.