Sẵn sàng kịch bản chuyển trạng thái cho nền kinh tế

Sẵn sàng kịch bản chuyển trạng thái cho nền kinh tế

VietTimes -- Hình thành sớm các kịch bản “vực dậy” nền kinh tế, cụ thể hóa đến từng ngành, lĩnh vực, địa phương, từng khu vực doanh nghiệp trước khi dịch kết thúc để nền kinh tế sẵn sàng chuyển sang trạng thái hoạt động mới; đủ sức cạnh tranh, chủ động tham gia vào các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị mới được hình thành sau dịch.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Tầm nhìn chúng ta toàn cơi nới, mở rộng

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Tầm nhìn chúng ta toàn cơi nới, mở rộng

VietTimes -- Công trình nào cũng chậm, làm tăng chi phí, đội vốn rất nhiều. Nhiều sân bay vừa làm xong đã xin nâng cấp, riêng Tân Sơn Nhất cải tạo 17 lần từ khi giải phóng đến giờ. Đoạn Pháp Vân – Cầu Giẽ cải tạo ba lần chỉ 10 năm qua. Tư duy, tầm nhìn của chúng ta quá ngắn quá, toàn cơi nới, mở rộng. Song, điều đáng nói hơn là làm lỡ bao cơ hội phát triển. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chia sẻ những trăn trở của ông về chuyện đầu tư, và nhiều chuyện khác.