Thủ tướng điều chỉnh công tác các thành viên Chính phủ

VietTimes -- Thực hiện phân công của Bộ Chính trị đối với một số Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư T.Ư Đảng, xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ GTVT và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa điều chỉnh phân công công tác của các thành viên Chính phủ.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cụ thể, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thôi phụ trách các lĩnh vực công tác được phân công tại Quyết định 1476/QĐ-TTg (ngày 25-8-2011) của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, để nhận nhiệm vụ mới - Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Giao Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giúp Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận và phụ trách các lĩnh vực công tác do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phụ trách trước đây.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng giao Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường phụ trách điều hành công tác của Bộ, để nhận nhiệm vụ mới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên giao Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định phụ trách điều hành công tác của Văn phòng Chính phủ, để nhận nhiệm vụ mới.

Thời gian thực hiện từ ngày có văn bản phân công chính thức của Bộ Chính trị cho đến khi có quyết định mới của cơ quan có thẩm quyền. 

Tại Quyết định 1476/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải được giao giúp Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác trong khối kinh tế ngành và phát triển sản xuất bao gồm: nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, thương mại - xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường…

T.N