Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh dự án sân bay Long Thành

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình triển khai và một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh: T.L
Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh: T.L

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lập quy hoạch khu tái định cư và lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư đồng thời với quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S)Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành của Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam.

Tiểu dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư được phê duyệt sau khi phê duyệt F/S. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm chỉ đạo việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện tiểu dự án khu tái định cư theo quy định của pháp luật, làm việc trực tiếp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải nghiên cứu bố trí khoản kinh phí ứng trước để thực hiện dự án theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sớm tổ chức thực hiện việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Giao đoạn 1 Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả chung của dự án.

Ngân sách đầu tư chỉ còn 45.000 tỷ: Sân bay Long Thành sẽ có “khoản riêng”

Theo Tuổi trẻ