Thủ tướng chấp thuận, Hà Nội sắp thành lập Sở Du lịch

Làm việc với lãnh đạo thành phố ngày 5/3, Thủ tướng đã đồng ý với với đề xuất của Hà Nội về việc thành lập Sở Du lịch Hà Nội nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế về du lịch.
Ngày 5/3, Thủ tướng đã đồng ý cho thành lập Sở Du lịch Hà Nội
Ngày 5/3, Thủ tướng đã đồng ý cho thành lập Sở Du lịch Hà Nội

Với vị trí là Thủ đô, trung tâm văn hóa, kinh tế của cả nước, tại buổi làm việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, Hà Nội có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Trên cơ sở đó, lãnh đạo thành phố một lần nữa đề nghị Thủ tướng cho phép thành lập Sở Du lịch Hà Nội.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Hà Nội còn đưa ra trên 10 đề xuất, kiến nghị trong 5 nhóm vấn đề về tài chính ngân sách, hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư phát triển, quy hoạch, đô thị và về tổ chức bộ máy.

Trước các đề xuất trên, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc xem xét điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách 2016-2020; cho phép huy động nguồn vốn trong nước để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng; đồng ý thực hiện chính sách ưu đãi đối với Khu công nghiệp Nam Hà Nội; cho phép tiếp tục đầu tư xây dựng khu liên cơ hành chính của thành phố Hà Nội tại khu đất Đông Nam Trần Duy Hưng.

Thủ tướng cũng đồng ý với với đề xuất của Hà Nội về việc thành lập Sở Du lịch Hà Nội nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế về du lịch. Thủ tướng đồng ý sẽ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phân cấp, ủy quyền cho thành phố Hà Nội nhằm giúp Hà Nội phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, năng động, sáng tạo, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó tại một hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đề xuất với Chính phủ cho thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách ra từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để hoạt động xúc tiến du lịch đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Hà Nội cũng đề nghị Chính phủ cho phép Hà Nội thành lập trung tâm đầu tư xúc tiến thương mại, khoa học kỹ thuật để tập trung đầu mối huy động nguồn lực cho lĩnh vực này.

Theo Infonet