Thứ trưởng Trương Minh Tuấn làm việc với Hà Nội về quy hoạch báo chí

Ngày 17.10, lãnh đạo Bộ TT-TT đã làm việc với UBND TP.Hà Nội và Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về phương án sắp xếp, quy hoạch báo chí.
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn làm việc với UBND TP Hà Nội về phương án sắp xếp báo chí trên đại bàn thủ đô (Ảnh: VNN)
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn làm việc với UBND TP Hà Nội về phương án sắp xếp báo chí trên đại bàn thủ đô (Ảnh: VNN)

Tại trụ sở Bộ TT-TT, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.Hà Nội về phương án sắp xếp, quy hoạch báo chí trên địa bàn TP.Hà Nội theo tinh thần đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (Đề án Quy hoạch báo chí). 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã nghe lãnh đạo UBND TP.Hà Nội báo cáo về phương án sắp xếp, quy hoạch báo chí của thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Bộ TT-TT, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của UBND TP.Hà Nội trong việc triển khai xây dựng quy hoạch, phương án sắp xếp báo chí của thành phố theo tinh thần đề án Quy hoạch báo chí. UBND TP.Hà Nội đã có bước đi, lộ trình cụ thể theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Đề án Quy hoạch báo chí đã được Bộ Chính trị bàn nhiều lần, Trung ương cho ý kiến và Thủ tướng yêu cầu các địa phương, đơn vị, bộ, ngành phải triển khai ngay theo đúng tinh thần của đề án.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nêu rõ mục tiêu của Quy hoạch báo chí là sắp xếp các cơ quan báo chí phù hợp, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải đầu tư, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ mục đích để đưa báo chí phát triển mạnh lên.

Do vậy, Thứ trưởng đề nghị UBND TP.Hà Nội khi tiến hành sắp xếp xem cần xem xét kỹ tờ báo nào thường vi phạm, xa rời tôn chỉ mục đích và phải gắn với việc xác định trách nhiệm lãnh đạo quản lý của các cấp ủy đảng và chính quyền...

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng và các đơn vị chức năng thuộc Bộ đã thẳng thắn trao đổi, gợi mở một số vấn đề UBND TP.Hà Nội cần tập trung sắp xếp, quy hoạch lại báo chí trên địa bàn, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực góp phần thúc đẩy báo chí thành phố phát triển ổn định.

Đặc biệt, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị UBND TP.Hà Nội trong quá trình sắp xếp, quy hoạch báo chí trên địa bàn thủ đô cần cần quán triệt quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng trong phát triển sự nghiệp báo chí và theo tinh thần của đề án Quy hoạch báo chí "Về phương án sắp xếp cụ thể đối với các loại hình báo chí, cần phân loại, phân định, xác định rõ thời gian, mức độ thực hiện, cần có trọng tâm, trọng điểm, chú ý tính đặc thù của một số cơ quan báo chí có số lượng phát hành, số lượng công chúng lớn, có ảnh hưởng xã hội rộng, có lộ trình, bước đi cụ thể, chặt chẽ, chắc chắn theo tinh thần việc dễ làm trước, việc khó làm sau…”.

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị UBND TP.Hà Nội sắp xếp, quy hoạch báo chí thủ đô theo đúng lộ trình và báo cáo với Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP.Hà Nội để tiến hành sắp xếp theo tinh thần đề án Quy hoạch việc dễ làm trước, việc khó làm sau chú trọng công tác tư tưởng, giải pháp tài chính, giải pháp với những người làm báo không còn chỗ làm việc khi giảm dần các cơ quan báo chí, bảo đảm không gây ra xáo trộn lớn, phức tạp; quan tâm, tạo điều kiện cho báo chí phát triển ổn định, bền vững.

Và mục tiêu của đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 nhằm đưa báo chí phát triển mạnh lên, vì vậy, UBND TP.Hà Nội cần xác định rõ trong quy hoạch báo chí thủ đô cái gì cần đầu tư thì phải tập trung đầu tư bài bản, có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả cao, tránh lãng phí nguồn lực, thúc đẩy tờ báo phát triển mạnh lên. 

*Cũng trong sáng nay, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã làm việc với Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về phương án sắp xếp, quy hoạch báo chí của Liên hiệp Hội.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cần bám sát vào đề án Quy hoạch báo chí để sắp xếp báo, tạp chí thuộc Liên hiệp Hội cho phù hợp và hiệu quả.

Trước đó, Bộ TT-TT đã làm việc với cơ quan chủ quản báo chí của các địa phương: Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long, TP.HCM, TP Cần Thơ về Quy hoạch báo chí.

Bộ TT-TT sẽ báo cáo Thủ tướng việc triển khai đề án này trước ngày 30.10.

Theo VNN