Thứ trưởng Bộ Công an: Không gian mạng đặt ra nhiều nguy cơ về chủ quyền

VietTimes -- Theo Thứ trưởng Bộ Công an  -  Thượng tướng Bùi Văn Nam, không gian mạng phát triển đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức tác động trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng.

Quan điểm này của đại diện Bộ Công an được trao đổi tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng cho các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, không gian mạng đã mang lại những lợi ích vô cùng to lớn cho xã hội cũng như làm thay đổi nhận thức, hành vi và lối sống của con người. "Sự phát triển này đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức tác động trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Qua đó, bảo vệ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia trên không gian mạng và ứng phó với những nguy cơ mới đến từ không gian mạng đã trở thành vấn đề toàn cầu, được xác định là nhiệm vụ chiến lược ở nhiều quốc gia trên thế giới", Tượng tướng Nam nhấn mạnh.

Dẫn tình hình thế giới, Thứ trưởng Nam khẳng định, các nước đã ban hành các văn bản pháp luật và thiết lập quy tắc ứng xử để điều chỉnh các hành vi, mối quan hệ xã hội trên không gian mạng, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ an ninh mạng và phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

"Luật An ninh mạng của Việt Nam được ban hành đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng. Đây là văn bản quan trọng, được xây dựng hết sức công phu, chặt chẽ, đã tham khảo, tiếp thu những văn bản quy phạm pháp luật của các nước trên thế giới, phù hợp với quan hệ quốc tế và xu hướng phát triển; góp phần điều chỉnh những vấn đề mang tính cấp thiết, cấp bách đang đặt ra hiện nay", ông Nam nói.

Được biết, Luật An ninh mạng gồm 7 Chương, 43 Điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, chính sách của Nhà nước là xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng...