Thu ngân sách của 5 thành phố trực thuộc TW chiếm gần 50% cả nước

VietTimes -- Trong năm 2016, thu ngân sách của 5 thành phố trực thuộc Trung ương ước đạt 538,331 nghìn tỷ đồng, bằng 48,56% tổng thu ngân sách cả nước.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ngày 3/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016.

Theo báo cáo của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa (GDP), thu ngân sách, huy động đầu tư xã hội của 5 thành phố đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, thu ngân sách của 5 thành phố ước đạt 538,331 nghìn tỷ đồng, bằng 48,56% thu ngân sách cả nước, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh tổng thu ngân sách đạt 307,336 nghìn tỷ đồng, bằng 57,84% tổng thu ngân sách của Cụm 5 thành phố. 

Trong năm 2016, các thành phố đã đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển du lịch; sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính; giải quyết những khó khăn về đời sống người lao động. 

Thông qua công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, với những giải pháp, hình thức phong phú, đa dạng, công tác thi đua khen thưởng của 5 thành phố đã đổi mới hiệu quả hơn, thiết thực hơn. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình, nhân tố mới đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành, góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện với kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2016 của mỗi thành phố. 

Các thành phố trong Cụm cũng đã thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn (2016-2020); “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;” “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau;” “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… Đặc biệt, các thành phố đã thực hiện thành công phong trào thi đua thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân -  Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương - yêu cầu trong thời gian tới, các thành phố cần có kế hoạch, chương trình cụ thể, xác định cụ thể vai trò của người dân, chính quyền về trong nỗ lực xây dựng và phát triển đô thị thông minh?. Trong đó, phải lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cuối cùng của sự phát triển. Các thành phố cần sớm xây dựng dữ liệu tích hợp kinh tế-xã hội để người dân, doanh nghiệp nắm được, qua đó mới có những ý kiến, hiến kế cho sự phát triển của thành phố.

Ông cũng lưu ý, các địa phương trong cụm thi đua cần tiếp tục nâng cao chỉ số cạnh tranh, mức độ hài lòng của người dân; chọn lọc giải quyết dứt điểm các vấn đề xã hội người dân quan tâm như an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường… Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, trong đó xác định năm 2017 phải là năm đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ, gắn với khởi nghiệp sáng tạo.

Gợi mở một số vấn đề mà 5 thành phố trực thuộc Trung ương có thể đẩy mạnh trong hoạt động thi đua, chia sẻ kinh nghiệm trong năm 2017, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, 5 thành phố tổ chức các hoạt động, hội nghị trao đổi về quản lý đô thị, nhất là xây dựng đô thị thông minh; thúc đẩy hợp tác về kinh tế “vì mình, vì vùng và vì cả nước,” cụ thể như kết nối giao thông, phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến đầu tư; trao đổi về chính sách phát triển đô thị, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp.