Đến 15/8 bội chi ngân sách 111.500 tỷ đồng

Đến 15/8 bội chi ngân sách 111.500 tỷ đồng

VietTimes -- Theo số liệu từ Tổng Cục thống kê, tính đến 15/8/2016, tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đạt 603,7 nghìn tỷ đồng, tổng chi ngân sách là 715,2 nghìn tỷ đồng. Tính chung, bội chi ngân sách nhà nước đến 15/8 ước tính khoảng 111.500 tỷ đồng.
VEPR: Dầu giảm 1 USD, ngân sách mất 2.160 tỷ đồng

VEPR: Dầu giảm 1 USD, ngân sách mất 2.160 tỷ đồng Analysis

VietTimes -- Phòng Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) vừa phát hành nghiên cứu “Tác động của diễn biến giá dầu tới ngân sách”, phân tích tình hình biến động (giảm) trên thị trường dầu thô thế giới và ảnh hưởng của giá dầu thô thế giới tới thu ngân sách Việt Nam năm 2016.