Thu cân đối ngân sách Trung ương năm 2017: ưu tiên 4 tỉnh miền Trung

VietTimes -- Sáng 14/11, với hơn 82% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Năm 2017, trong tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương là 902.030 tỷ đồng, dự toán 254.630 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Đặc biệt, trong tổng số chi, Chính phủ sẽ ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ các địa phương xử lý sự cố môi trường do công ty Formosa gây ra, đồng thời đã báo cáo Quốc hội giãn tiến độ thu hồi các khoản vốn ứng trước của các địa phương này.

Ngoài ra, Chính phủ cũng dự toán ưu tiên chi cho sự nghiệp khoa học - công nghệ năm 2017 của ngân sách địa phương 4 tỉnh bị ảnh hưởng sự cố môi trường Formosa cao hơn các địa phương khác.

Còn về tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương năm 2017, Quốc hội đã chốt là 729.730 tỷ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương 482.450 tỷ đồng.

Quốc hội cũng giao Chính phủ chỉ đạo và hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang; hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng; ưu tiên vốn đối ứng cho các dự án ODA, dự án hợp tác công tư (PPP), xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư.

Trong quá trình điều hành, bổ sung vốn đầu tư và các nguồn tài chính khác để hỗ trợ các địa phương trọng điểm thu có tỷ lệ điều tiết giảm trong giai đoạn 2017-2020, tạo điều kiện cho các địa phương này phát huy vai trò động lực kinh tế cho cả nước.