Thoái vốn chậm vì... giá cổ phiếu thấp

Sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp là đòi hỏi tất yếu, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của rất nhiều đơn vị có không ít vấn đề.

Các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam gặp khó khăn trong tái cơ cấu doanh nghiệp.

Các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam gặp khó khăn trong tái cơ cấu doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc thoái vốn ở các doanh nghiệp ngành nông nghiệp rất chậm nên sắp xếp, đổi mới không thể đạt tiến độ đề ra. Giá trị cổ phiếu của các doanh nghiệp nông nghiệp thấp cũng là một khó khăn cho công tác chỉ đạo thực hiện… Những thông tin này được đưa ra tại Hội nghị sơ kết tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 30-7 cho thấy nhiều tồn tại cần khẩn trương giải quyết.

Giá cổ phần chào bán thấp hơn mệnh giá

Theo ông Đỗ Văn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ NN&PTNT), hiện Bộ này được giao đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 10 công ty mẹ, tập đoàn, tổng công ty, 4 công ty TNHH một thành viên độc lập và 8 công ty cổ phần. Tổng số vốn chủ sở hữu là 57.624 tỷ đồng (tính đến cuối năm 2014). Trong 6 tháng đầu năm 2015, Bộ NN&PTNT đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu theo quy định. Tuy nhiên, việc thoái vốn ngoài ngành và bán tiếp phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần rất chậm. Giá trị cổ phiếu đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp thấp. Nhiều đơn vị giá cổ phần chào bán thấp hơn mệnh giá, thậm chí khi chào bán không có nhà đầu tư mua. Việc thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ càng khó khăn hơn. Tại hội nghị này, một vấn đề không mới, nhưng luôn "nóng" cũng được nhấn mạnh: Công tác quản lý đối với người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cũng như trách nhiệm của kiểm soát viên tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty còn nhiều hạn chế.

Nhiều nhà quản lý cho rằng: Việc tái cơ cấu doanh nghiệp mới chỉ chú trọng sắp xếp, cơ cấu lại nội bộ doanh nghiệp, chưa thực sự quan tâm tới việc nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và nâng cao chất lượng quản trị nội bộ ở doanh nghiệp. Nhiều nội dung quản trị doanh nghiệp chậm được đổi mới.

Ông Trần Thoại, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho biết: Hiện có 5 công ty cao su thuộc diện cổ phần hóa với hơn 3.700 tỷ đồng cần thoái vốn nhưng mới thoái vốn được 1.195 tỷ đồng. Theo lộ trình, trong 2015, các đơn vị còn phải thoái vốn hơn 2.800 tỷ đồng, nhưng 6 tháng đầu năm mới thoái vốn được 300 tỷ. Từ nay đến cuối năm, việc thoái vốn 2.251 tỷ còn lại sẽ rất gian nan. Theo ông Trần Thoại, hiện nay, Tập đoàn có khoảng 800 tỷ đồng có mệnh giá thấp nên rất khó khăn trong việc thoái vốn. Thêm vào đó, thủ tục thoái vốn theo Công văn số 2660/CV-BTC của Bộ Tài chính khá rườm rà. Theo quy định, mọi hồ sơ thoái vốn đều qua Ủy ban Chứng khoán. Vì vậy, khi Ủy ban Chứng khoán có báo cáo tài chính, các đơn vị mới được kiểm toán chấp nhận thoái vốn, đây cũng là một nguyên nhân làm chậm quá trình thoái vốn của Tập đoàn.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xem xét, sửa đổi Thông tư số 127/TT-BTC về hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP theo hướng: Giao cho các bộ, UBND tỉnh phê duyệt chi phí cổ phần hóa, thẩm định thầu tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp phù hợp với quy mô, tình hình thực tế của doanh nghiệp cổ phần hóa bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả

Thoái vốn và thu hút đối tác chiến lược

Đa số ý kiến tại hội nghị thống nhất với nhận định: Tiến độ thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của ngành còn chậm; số lượng doanh nghiệp phải hoàn thành tái cơ cấu, cổ phần hóa và giá trị vốn nhà nước cần thoái vốn trong 6 tháng cuối năm khá nhiều nên nếu các đơn vị không quyết liệt thực hiện sẽ không hoàn thành được kế hoạch năm 2015. Để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu, bên cạnh việc nghiêm túc thực hiện các phương án đã được phê duyệt, việc khẩn trương triển khai việc thoái vốn cần được xem là việc ưu tiên. Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần cần tìm kiếm đối tác chiến lược để đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án bán tiếp phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thời gian tới, Bộ NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (công ty mẹ và 22 công ty con), Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Bắc thực hiện phương án sắp xếp đổi mới; đồng thời hoàn thành công tác cổ phần hóa đối với Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Vật tư nông nghiệp và 3 doanh nghiệp thuộc các viện, trường và công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam theo kế hoạch.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết: Từ nay đến cuối năm 2015, ngành nông nghiệp sẽ thực hiện toàn diện, chủ trương tái cơ cấu, tập trung cao độ vào các sản phẩm có lợi thế và có thị trường. Tuy nhiên, trong quá trình đẩy nhanh công tác thoái vốn, nhất thiết phải gắn việc thoái vốn với thu hút các nhà đầu tư chiến lược có tiềm năng để tham gia quản trị doanh nghiệp; đồng thời đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

TheoHà Nội mới

Có thể bạn quan tâm