Thiếu nước, Đà Nẵng lên kịch bản chống hạn

VietTimes -- Với nguồn nước trữ hiện tại và thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, UBND TP Đà Nẵng nhận định trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ xảy ra ngay từ giữa vụ Đông Xuân 2015 - 2016 và kéo dài đến vụ hè thu 2016
Thiếu nước, Đà Nẵng lên kịch bản chống hạn

Ngày 21/3, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, trước diễn biến phức tạp của hiện tượng Elnino, Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết vừa ký quyết định ban hành phương án chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn.

Theo đó, hiện Đà Nẵng có khoảng 5.403 ha diện tích sản xuất lúa. Trong đó, diện tích đất vụ Đông Xuân là 2.861,5 ha; vụ Hè Thu 2.534 ha. Tuy nhiên, với tình hình thời tiết hiện nay và dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương thì tình trạng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn sẽ xảy ra từ giữa vụ Đông Xuân 2015-2016 và đến vụ Hè Thu năm 2016.

Trong khi đó, nguồn nước cấp cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, chủ yếu ở hai hồ chứa lớn là Đồng Nghệ (mực nước cao trình +32,25/33,3m) và Hòa Trung (cao trình mực nước +40,13/41,00m) thì đảm bảo nước cho vụ Đông Xuân 2015-2016. Riêng một số hồ chứa nhỏ trên địa bàn sẽ thiếu nước nếu không có mưa hoặc mưa ít.

Đối với các hồ chứa thủy điện thượng nguồn cấp nước cho hạ du sông Vu Gia và diện tích đất nông nghiệp vùng hạ du vẫn thiếu hụt khiến nguy cơ nhiễm mặn, thiếu nước đang thường trực. Nhất là diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại khu vực hạ lưu đập dâng An Trạch sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong vụ Hè Thu 2016.

Để có phương án chống hạn, đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản năm 2016, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi và các tổ chức thủy nông triển khai các giải pháp chống hạn, chủ động đối phó với việc thiếu nguồn nước tưới trong năm 2016.

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống lúa, tăng tỉ lệ gieo sạ giống trung ngắn ngày, phấn đấu đạt 40-50% diện tích. Đầu tư xây dựng các công trình chống hạn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng... Hạn chế không để diện tích bị mất trắng do khô hạn.

Giao Sở NN-PTNT chủ trì triển khai thực hiện phương án chống hạn trên địa bàn TP. Sở Tài chính tham mưu UBND TP nguồn kinh phí chống hạn khi có đề nghị của Sở NN-PTNT. UBND các quận, huyện và các sở, ngành hữu quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có nhiệm vụ triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất năm 2016; theo dõi thực tế bơm nước chống hạn của các địa phương, công ty thủy nông...

Để đảm bảo thực hiện các biện pháp chống hạn, thời gian chống hạn cho vụ Đông Xuân sẽ diễn ra từ 15-30 ngày và từ 30-60 ngày cho vu Hè Thu, tổng dự toán kinh phí chống hạn khoảng 5,5 đồng. Trong đó vụ Đông Xuân là 1,8 tỷ và vụ Hè Thu 2016 là 3,7 tỷ đồng.