Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức là nội dung công tác quản lý đội ngũ CBCCVC

VietTimes -- Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức phát biểu khai mạc buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu tại Lễ khai mạc

Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức nhận định: Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức là nội dung công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ trưởng cho biết: Năm 2018, được sự đồng ý của Bộ Nội vụ, Bộ TT&TT tổ chức chung Kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính và kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính. Mặc dù tổ chức thi chung nhưng công chức, viên chức có đề thi riêng và phòng thi công chức, viên chức cũng được bố trí riêng.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, Thứ trưởng đề nghị các thành viên Hội đồng thi thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế thi; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, bảo đảm tạo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ thí sinh dự thi. Ban Coi thi phải thực hiện đúng nội quy, quy chế thi, trường hợp thí sinh vi phạm nội quy kỳ thi (nếu có) cần lập biên bản, kịp thời báo cáo Hội đồng thi để xử lý theo quy định. Ban Giám sát kỳ thi thực hiện nhiệm vụ giám sát bảo đảm nghiêm túc, khách quan, đúng quy định. Các thí sinh tham dự kỳ thi thực hiện nghiêm nội dung, quy chế, bình tĩnh, tự tin làm bài thi đạt kết quả cao nhất.

Tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Vĩnh An - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đã công bố Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính, Quyết định về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức,  thăng hạng viên chức; Quyết định về việc thành lập Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; Quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; Quyết định về việc thành lập Ban Coi thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính do Bộ TT&TT tổ chức năm 2018 diễn ra trong hai ngày 6,7/10, bao gồm 4 môn thi: môn kiến thức chung; môn chuyên môn, nghiệp vụ; môn ngoại ngữ và môn tin học.Tham dự Kỳ thi năm nay có 197 thí sinh bao gồm 108 công chức và 36 viên chức của Bộ TT&TT; 3 công chức và 17 viên chức của Đài Tiếng nói Việt Nam; 3 công chức của Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 22 viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; 8 viên chức của Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam.